திருவரங்கத்தில் அரங்கனைக் காண வரும் ஸேவார்த்திகள் ஆலிநாடன் திருமதிலைத்தாண்டி குலசேகரன் திருச்சுற்றில்
உள்ள நாழிகை கேட்டான் வாசலுக்கு, ரயில் நிலையங்களில் காணப்படும் Over Bridge போன்றதொரு அமைப்பு உண்டாக்கப்பட்டு அதன்வழியாக
அழைத்துச் செல்லப்பட உள்ளனர். இதன் விளைவாக ஸேவார்த்திகள் அனைவரும் திருமங்கையாழ்வார் திருமுடிமேல் கால் வைத்து
நடந்து செல்ல உள்ளனர். திருமங்கையாழ்வாரைக் காட்டிலும் அவர் எழுப்பிய திருமதிலே அரங்கனுக்கு அரணாக அமைந்துள்ளது.
திருமங்கையாழ்வாருக்கு அமைந்துள்ள பெருமை அவர் எழுப்பிய மதிலுக்கும் உண்டு.

For more detailed information, Click here to download the Panchajanyam July 2012 Editorial

2 Replies to “Threat to Thirumangai AzhwAr’s thirumadhil at Srirangam temple”

  1. All the Srirangavasis should NOW standup and stall the unwanted, unreligious, against Agamas proceedings by the HR board immediately.

  2. The Board is to protect the temples and not to indulge in such indecent activities. A true vaishnavan should fight against these proceedings. Similarly, in temples like Triplicane, the tiles had been placed all over the places and AC had been installed, which is completely unacceptable.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *