Sri Vaishnavism related Books in Tamil

List of Srivaishnava Sampradaya Books  in Tamil

Koyilozhugu / Koilozhugu
An Encyclopedia on Srirangam (18 Vols ,7000 Pages, A treasure to possess )

Nalayira Dhivyap Prabhandham Series

Nithyanusanthanam

Nithya Anushtaana Kramam

Sri Vaishnava Sandhya Vandhanam

Yajur Upakarmam

Yajurveda Sraadha Prayogam series

Sthothrapatam series

Kalakshepa Granthas – Mumukshuppadi,Acharya Hrdhayam,Sri Vachana Bhushanam,Ashtadasa Rahasyas series

Thiruvaradhana Kramam

Desika Prabhandham(s)

Desika Sri Sookthis /Sthothras

Periyavachan Pillai Vyakhyanams
Puthur Krishnaswamy Iyengar Sri Sudarsanar Swamy’s Simplified Commentaries for Periyavachan Pillai Vyakhyanams
(Eliya Nadai Vivaranam – Dhivyaprabhandha Saaram Vyakhyanam series)

Sri.M.A.Venkatakrishnan Swamy’s Books

Sri.V.V.Ramanujam Swamy’s Books

Dr.R.Rangarajan swamy’s books

Sri.Mathi Srinivasan Swamy’s books

Dr.M.Varadharajan Swamy’s Books