திருப்பாவை வ்யாக்யானங்கள் பெரியவாச்சான் பிள்ளை Thiruppavai commentaries – PVP

Sale!

850.00 750.00

770 pages ,A4 ( Crown size)Hardbound , weight approx 2 Kgs

ஆண்டாள் அருளிச்செய்த திருப்பாவைக்குப் பெரியவாச்சான் பிள்ளை, ஆயி ஜனன்யாசார்யர் மற்றும் அழகிய மணவாளப்பெருமாள் நாயனார் அருளிச்செய்த வ்யாக்யானங்கள்,ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்ஸனர் கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்காரின் விவரணத்துடன். இது ஒரு அரிய பொக்கிஷம்