பெரியாழ்வார் திருமொழி வ்யாக்யானம் , Periyazhvar Thirumozhi , 2 Vols – SVS.

Sale!

950.00 870.00

பெரியாழ்வார் திருமொழி – 2 புத்தகங்கள் (பெரியவாச்சான் பிள்ளை மற்றும் மாமுனிகள் வ்யாக்யானங்கள்) ,ஸ்ரீவைஷ்ணவஸ்ரீ வெளியீடு, 1040 பக்கங்கள், Demy 1/8 Size

198 in stock