Rahasyartha Vivaranam

150.00

It contains the meanings for Upakara Sangraham,Saarasangraham,Virodha pariharam,Munivaha bhogam,hasthigiri Mahathmiyam, Paramapatha Sobhaanam,Devadhirajan Thirumanjanak kattiyam, Devaraja Ashtakam,Vedanta Desika Prarthana Ashtakam,
Vigraha Dhyanam and Mangala Saasanam. Paperback , Demy 1by 8 Size , 300 pages.

Out of stock