Srimad Rahasyathraya Saaram ( RTS ) – SAPSAS

1,200.00

Srimad Rahasya thraya Saaram. Oppiliyappan Koil Sri Rama Desikachar swamy ‘s book , fourth Edition . Published by Srimad Andavan Poundarikapuram Swami Asramam,Srirangam ( SAPSAS ).

Crown size , 1100 pages

It consists of

1. Arthanusaasana bhagam
2. SthrikaraNa bhagam

3. Pathavakyojana bhagam

4. Sampradaya prakriya bhagam

 

 

Out of stock