உடையவரின் உபதேச மொழிகள்,83 வார்த்தைகள்,Udayavarin Upadesa Mozhigal

250.00

This Book contains

1.Charama Sandesam

2.Virodhi Parikharas ( 83 words told to Vangipurathu Nambi by Sri Udayavar)

3.Prapanna Karthavyam

4.Udayavar’s words in Vaarthaamaalai

5.Udayavar’s words to Pillai Uranga Villidasar