உடையவரின் உபதேச மொழிகள்,83 வார்த்தைகள்,Udayavarin Upadesa Mozhigal